โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศรเพชร มุขดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1