โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.42 KB
ข้อมูลนักเรียน ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.14 KB
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558