โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
ครู คศ.3

นางอำพร สิริฤทธิจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางอริสา แดนปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรุ่งอรุณ นิยมไทย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

น.ส.บุญรวย ประโดน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2