โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.เบญจพร เทวะประทีป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนาดล ปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0932841844
อีเมล์ : thanadon.wn09@gmail.com

นางสาวรัตติกาล เมฆอุตส่าห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2