โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ธิแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2562
เบอร์โทรศัพท์ : 0819600412
อีเมล์ : montree.thikaew@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0852049618