ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือเป็นสถานที่การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับอำเภอวังเหนือ (กลุ่มขุนวังและกลุ่มเมืองวัง) (อ่าน 130) 31 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-Math ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง’65 (อ่าน 131) 31 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 126) 31 ส.ค. 65
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (อ่าน 118) 31 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 123) 31 ส.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 (อ่าน 132) 31 ส.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 586) 04 เม.ย. 65
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง (อ่าน 3669) 30 มิ.ย. 64
กิจกรรม (อ่าน 3829) 24 มิ.ย. 64
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3663) 21 มิ.ย. 64
อนุบาลวังเหนือร่วมใจ...สู้ภัยโควิด-19 (อ่าน 3633) 11 มิ.ย. 64
รายงานประจำปีของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือปีการศึกษา 2558 (อ่าน 7000) 01 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 7516) 31 ส.ค. 58
เอกสารประกอบการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 7570) 15 ส.ค. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 7465) 12 ส.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน58 (อ่าน 7536) 24 พ.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย58 (อ่าน 7567) 24 พ.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 7524) 21 ม.ค. 58