โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง (อ่าน 131) 30 มิ.ย. 64
กิจกรรม "วันไหว้ครู" ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 196) 24 มิ.ย. 64
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 136) 21 มิ.ย. 64
อนุบาลวังเหนือร่วมใจ...สู้ภัยโควิด-19 (อ่าน 150) 11 มิ.ย. 64
รายงานประจำปีของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3585) 01 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 4019) 31 ส.ค. 58
เอกสารประกอบการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 4054) 15 ส.ค. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 3991) 12 ส.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน58 (อ่าน 4031) 24 พ.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย58 (อ่าน 4043) 24 พ.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 4004) 21 ม.ค. 58