โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือปีการศึกษา 2558 (อ่าน 337) 01 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 541) 31 ส.ค. 58
เอกสารประกอบการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 564) 15 ส.ค. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 531) 12 ส.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน58 (อ่าน 531) 24 พ.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย58 (อ่าน 536) 24 พ.ค. 58
ยกเลิกการประกวดราคาสร้างอาคารเรียน เพราะไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา (อ่าน 590) 09 เม.ย. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 556) 27 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมึดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 547) 09 ก.พ. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนยประถมศึกษา (อ่าน 545) 21 ม.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 544) 21 ม.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ (อ่าน 710) 19 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ป.๑ - ๖ (อ่าน 1039) 08 เม.ย. 56