โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3475) 01 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 3845) 31 ส.ค. 58
เอกสารประกอบการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 3860) 15 ส.ค. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 3817) 12 ส.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายขั้นพื้นฐาน58 (อ่าน 3847) 24 พ.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายปฐมวัย58 (อ่าน 3855) 24 พ.ค. 58
ยกเลิกการประกวดราคาสร้างอาคารเรียน เพราะไม่มีผู้มายื่นซองประกวดราคา (อ่าน 3924) 09 เม.ย. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 3825) 27 ก.พ. 58
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมึดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 3832) 09 ก.พ. 58
เชิญผู้สนใจยื่นซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนยประถมศึกษา (อ่าน 3851) 21 ม.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 3832) 21 ม.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ (อ่าน 3801) 19 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ป.๑ - ๖ (อ่าน 4163) 08 เม.ย. 56