ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ได้แก่
เด็กชายภูริพัฒน์ สาคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
เด็กหญิงพิชญธิดา คิดอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลวังเหนือและผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,10:03   อ่าน 128 ครั้ง