ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนวังเหนือวิทยาที่ได้ร่วมตัดสินกีฬา ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกท่านและผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือใน ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2566,11:32   อ่าน 81 ครั้ง