ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อนำแนวทางในการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้นไป
ทางโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ขอขอบคุณนายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดกรอกยายชา ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งใน ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,14:05   อ่าน 45 ครั้ง