ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ทางโรงเรียนอนุบาลวังเหนือจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 134 คน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักคุณธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พระมหานพดล สุวณณฺพเมธี พระอภิรักษ์ ชุตินธโร พระชนะนนท์ ชยฺสิทธิ และพระมงคล สุมังคโล เป็นพระวิทยากร
ทางโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ กราบขอบคุณพระคุณเจ้าที่ได้สละเวลามาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้ให้แก่นักเรียนใน ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,13:59   อ่าน 46 ครั้ง