ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือมีความยินดียิ่ง ในการต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู กลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง จำนวน 14 โรงเรียน โดยการนำของ นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,10:58   อ่าน 3595 ครั้ง