โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุบาลวังเหนือร่วมใจ...สู้ภัยโควิด-19
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยให้นักเรียน บุคลากรและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดคัดกรองการตรวจวัดไข้ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:24   อ่าน 150 ครั้ง