ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดขันหอมและวัดแพะใต้ นำโดยนายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักษาความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบไป
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,14:15   อ่าน 24 ครั้ง