ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้ผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 ทางโรงเรียนอนุบาลวังเหนือจึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 135 คน ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักคุณธรรมคำสอนตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พระอภิรักษ์ ชุตินธโร พระชนะนนท์ ชยฺสิทธิ พระมหาทองคำ อินทวังโส และพระมงคล สุมังคโล เป็นพระวิทยากร
ทางโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ กราบขอบคุณพระคุณเจ้าที่ได้สละเวลามาเป็นพระวิทยากรมอบความรู้ให้แก่นักเรียนใน ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 30 ครั้ง