ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ นำโดยนายมนตรี  ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ขอขอบคุณนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ และนายไพโรจน์  วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน "พิทยรัศมิ์" แบบ 212ล/57-ข ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวของโรงเรียนอนุบาลวังเหนือในวันนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2564,08:24   อ่าน 536 ครั้ง