โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือมีความยินดียิ่ง ในการต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู กลุ่มโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง จำนวน 14 โรงเรียน โดยการนำของ นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประธานคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2564,10:55   อ่าน 181 ครั้ง