โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา และขอความเห็นชอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยมีนายสมเดช อุทธยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,14:28   อ่าน 115 ครั้ง