โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาพกิจกรรม
ตรวจรับการส่งมอบการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57 - ข ประจำงวดงาน งวดที่ 10 และงวดที่ 11
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผอ.มนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เป็นประธานประชุมและตรวจรับการส่งมอบการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212ล/57 - ข ประจำงวดงาน งวดที่ 10 และงวดที่ 11 จากผู้รับจ้างบริษัท ดี เอ็นจีเนียริ่ง ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้างได้ทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการสัญญาทุกประการ พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการควบคุมงาน และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ดูหน้างานการดำเนินงานโครงการฯ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:20   อ่าน 231 ครั้ง