โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับดีเยี่ยม Mini English Program (MEP) ของโรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,08:57   อ่าน 118 ครั้ง