โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนได้รับการประเมินตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า และคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ
ในการประเมินครั้งนี้ มา ณ โอกสานี้
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,11:56   อ่าน 447 ครั้ง