โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2558
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2558 จาก สพป.ลำปาง เขต 3 นำโดย ท่านรองฯอภิรักษ์  เอื้อธรรม รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3  ศน.สุนิสา  เตชะวงค์ ศน.สพป.ลำปาง เขต 3 นายชาติชาย สมศักดิ์  ผอ.ร.ร.ร่องเคาะวิทยา และคณะ ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,09:33   อ่าน 447 ครั้ง