โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
song asean8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.17 KB 190
song asean7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.69 KB 199
song asean6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.38 KB 183
song asean5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 610.91 KB 195
song asean4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 474.26 KB 181
song asean3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 538.82 KB 183
song asean2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 564.06 KB 187
song asean1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 213
ตัวอย่างกิจกรรม 276
หลักสูตรอาเซียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.03 KB 2542
หลักสูตรอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.77 KB 1276
e-book อาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 262
อาเซียน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 232
อาเซียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.56 KB 397
อาเซียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.22 KB 1319
กำเนิดอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 554