โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
song asean8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.17 KB 29690
song asean7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.69 KB 29697
song asean6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.38 KB 29679
song asean5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 610.91 KB 29692
song asean4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 474.26 KB 29677
song asean3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 538.82 KB 29677
song asean2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 564.06 KB 29685
song asean1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 29712
ตัวอย่างกิจกรรม 29773
หลักสูตรอาเซียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.03 KB 32066
หลักสูตรอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.77 KB 30880
e-book อาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 29759
อาเซียน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 29732
อาเซียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.56 KB 29897
อาเซียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.22 KB 30818
กำเนิดอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 30144