โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
song asean8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 953.17 KB 48211
song asean7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 511.69 KB 48274
song asean6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 836.38 KB 48097
song asean5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 610.91 KB 48173
song asean4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 474.26 KB 48504
song asean3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 538.82 KB 48100
song asean2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 564.06 KB 48499
song asean1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48156
ตัวอย่างกิจกรรม 48109
หลักสูตรอาเซียน2 Word Document ขนาดไฟล์ 195.03 KB 48247
หลักสูตรอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.77 KB 48229
e-book อาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.81 MB 48483
อาเซียน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.95 KB 48178
อาเซียน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.56 KB 48494
อาเซียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.22 KB 48112
กำเนิดอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48418